Ahi Evran Üniversitesi’nde meydana gelen ve kamuoyunu ilgilendiren olay ve gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmek, Üniversiteyi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, bilimsel gelişmeleri duyurmak, Ahi Evran Üniversitesi’nin öğrenci ve öğretim üyelerine üniversitenin işleyişinin, fiziki yapısının, olanaklarının, faaliyetlerinin etkin bir biçimde tanıtımını gerçekleştirmek, üniversitenin birimleri arasında iletişimi sağlamak, yapılacak organizasyon ve gerçekleştirilecek faaliyetlere destek vermek, basında ve kamuoyunda gelişen olaylarda Ahi Evran Üniversitesi’nin bakış açısını zamanında ve en doğru şekilde sunmak, basın ve yayın organlarında çıkan ve Ahi Evran Üniversitesi’ni ilgilendiren haberler konusunda Yönetimi bilgilendirmek.