Öğr. Gör. Vahit ÖZDEMİR
Birim Kalite Sorumlusu

Evren ÇOLAKOĞLU - 0386 280 43 81
Birim Kalite Temsilcisi

Erhan YURT - 0386 280 41 85
Kalite Komisyonu Üyesi

Fatma KAYA - 0386 280 59 85
Kalite Komisyonu Üyesi