Öğr. Gör. Alper GÜRKAN
Birim Kalite Sorumlusu

Evren ÇOLAKOĞLU - 0386 280 43 81
Birim Kalite Temsilcisi

Erhan YURT - 0386 280 41 85
Kalite Komisyonu Üyesi

Hurşit TOKER - 0386 280 22 35
Kalite Komisyonu Üyesi