2018 Yılı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

Kontrol Ortamı

Risk Değerlendirme

Kontrol Faaliyetleri

Bilgi ve İletişim

İzleme