Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte hiyerarşik yapı içerisinde yerini almıştır. “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Kuruluş Yetki ve Görevleri Yönergesi” ile faaliyete geçen Müşavirliğimizin görevi; Üniversitemiz Rektörlüğü ile Üniversitemize bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitüler, diğer Üniversite, Kamu ve Özel Kuruluşlar ile basın arasındaki ilişkileri ve halkla ilişkileri düzenlemek olarak belirtilmiştir. 

Özgün ve dinamik yapısının gerektirdiği duyarlılıkla çalışmalarına yön veren Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği; sahip olduğu uzman ekip ve modern donanımla, kurumsal kimliğin güçlendirilerek geliştirilmesi, yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarda kurumlarla ilişkilerin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi, basın yayın kuruluşları ile olumlu ilişkilerin geliştirilerek, Üniversitemiz ile kamuoyu arasında sağlam bir köprü kurulması doğrultusunda ana yükümlülükler üstlenmiştir. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, saygın bir kurumsal kimlik oluşturmayı başarmış ve her alanda uluslararası kalite standartlarını yakalamış olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin dışarıya açılan penceresi konumunda bulunmasının bilinciyle, kendi çalışma altyapısı ve sorumluluk kapsamı içinde, konularında uzman personeli ve dinamik görev anlayışıyla çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. 
Birimimiz aşağıda sıralayacağımız işlerin dışında dinamik yapısıyla kendini her gün yenilemektedir. 

• Üniversitemiz tarafından yapılan her türlü faaliyetten (Konferans, Panel, Sempozyum, Kongre, Tören, Toplantı, Yemek, Seminer, Şölen, Konser, Kokteyl gibi) basının haberdar edilmesi ve bilgi verilmesi, 
• Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen Açılış ve Mezuniyet Törenleri, Konferans, Panel, Seminer, Sempozyum, Toplantı, Konser, Şölen, gibi faaliyetlerin duyurularının yapılması (Davetiyelerin hazırlanması, internet ve diğer yollardan duyuruların yapılması)
• Üniversitemiz tanıtımında kullanılan katalog, broşür, CD gibi tanıtım amaçlı materyallerin hazırlanması, 
• Okul ve dershaneler başta olmak üzere üniversite adaylarına, Üniversitemizin daha iyi tanıtılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, 
• Yurdun çeşitli yerlerinden lise ve dershaneler ile özel kişilerin Üniversitemizi ve olanaklarını tanımak amacıyla istediği katalog, broşür, tanıtım CD’si gibi çeşitli materyallerin gönderilmesi, 
• Şehir içi ve şehir dışında tanıtım standları kurarak, Üniversitemizin tanıtım ve temsilini yapmak, 
• Üniversitemizle ilgili tüm faaliyetlerin görüntülenmesi, fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması,