Rektörümüz Prof. Dr. Vatan Karakaya YÖK’ü Temsilen Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyeliğine Seçildi
1.2.2022

Yükseköğretimde kalite anlayışı ile Türkiye’deki üniversitelere öncülük eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yükseköğretim Genel Kurulunun 18.01.2022 tarihli toplantısında YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın tensipleriyle Yükseköğretim Kurulunu (YÖK) temsil etmek üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyeliğine seçildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyeliğine seçilmesinin ardından kısa bir açıklama yapan Rektör Karakaya, “Üniversitelerde kaliteli insan yetiştirmenin yolu eğitimde ve yönetimde kalite güvencesinden geçer” anlayışıyla çıktıkları bu yolda kendisine verilen bu önemli görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışacağını söyledi. Karakaya, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyeliğine seçilmesinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kalite Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

2015 yılından itibaren başlattığı çalışmalarla; “Ahi Evran Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi”ni geliştirerek Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini hem eğitimde hem de yönetimde kalite güvence sistemiyle yönetilen bir üniversite haline getiren ve model üniversite anlayışını ortaya koyan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya yeni görevinde başarılar diliyoruz. 

YÖKAK Nedir?

YÖKAK’ın misyonu, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının sürekli gelişimine ve bireylerin evrensel yeterliliklere ulaşmasına katkı sağlamak üzere yükseköğretim alanında kalite güvencesi sistemini güçlendirmektir. Kurulun vizyonu, yükseköğretimde kalite güvencesi alanında etkin ve uluslararası düzeyde tanınan bir kurum olmaktır.

YÖKAK’ın misyonu ve vizyonu doğrultusunda belirlemiş olduğu stratejik amaçlar şunlardır:

  • Yenilikçi uygulamalar ile yükseköğretimde bürokratik yükü azaltılmış kalite güvencesi sistemini yapılandırmak, yaygınlaştırmak ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
  • Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin gelişmesine destek vermek.
  • Kalite kültürünün yayılımını teşvik etmek ve tüm paydaşlar arasında işbirliğine dayalı ilişkiler kurmak.
  • Yükseköğretim kalite güvencesinin değerlendirilmesinde bağımsız, güvenilir, uzman ve kurumsallaşmasını tamamlamış bir kuruluş olmak.
  • YÖKAK’ın uluslararasılaşma düzeyini arttırarak tanınırlığını yükseltmek.

YÖKAK'ın Kalite Politikası şunlardır:

  • Sunulan hizmetleri paydaşların beklentileri doğrultusunda sürekli geliştirmek.
  • Kurum içi ve dışında kalite kültürünü güçlendirecek iklimi ve ortamı sağlamak.
  • Güçlü bir iç kalite güvence sistemi ile hizmet kalitesini güvence altına almak.