Ahievran Aktüel

Ahi Evran Aktüel üniversitemizin dışa açılan penceresi konumundadır.  6 ayda bir yayınlanan Ahi Evran Aktüel, daha çok bilimsel ve kültürel bir yayın anlayışına sahiptir.